Aktualne zasady funkcjonowania placówek bibliotecznych gminy Konopnica


W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także rekomendacje Biblioteki Narodowej (https://bn.org.pl/aktualnosci/4228-obostrzenia-w-bibliotekach-bez-zmian.html), informujemy, że nasze biblioteki pracują wg następujących zasad:

1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa MASECZKĄ w lokalu biblioteki

2. Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki

3. W lokalu biblioteki może przebywać tylko 1, aktualnie obsługiwana osoba,

4. Brak wolnego dostępu do półek – książki podaje bibliotekarz.

5. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z biblioteką w celu zamawiania książek (zalecany kontakt telefoniczny lub e-mailowy) i ograniczenia czasu spędzonego w bibliotece do niezbędnego minimum.

6. Filia w Motyczu obsługuje czytelników jedynie przy drzwiach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

7. Książki, czasopisma i audiobooki poddawane są obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie.

8. Zachęcamy do przeglądania naszego katalogu on-line http://katalog.konopnica.e-bp.eu/

9. Zachęcamy do korzystania z cyfrowych zasobów bibliotek internetowych – polecamy bibliotekę internetową Wolne Lektury (https://wolnelektury.pl/), bibliotekę cyfrową Polona (https://polona.pl/)

Jednocześnie prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w zasad ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo.