Ochrona danych osobowych

RODO:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej Gminy Konopnica jest

Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica z siedzibą: Kozubszczyzna 127,
tel. (81)503 12 52,  adres e-mail: gbpkonopnica@interia.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Gminy Konopnica jest Iwona Wójcik,
adres e-mail: iod@konopnica.eu,

adres do korespondencji: Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127, 21-030 Motycz

Skip to content