Konkurs „Nasze lokalne dziedzictwo”


Zachęcamy gorąco młodzież w wieku 14-18 lat oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy dotyczącej jednego lub kilku elementów dziedzictwa kulturowego (materialnego lub niematerialnego) z obszaru LGD w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, zdjęcie, film.

Prace konkursowe można przesyłać bezpośrednio do Biura LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin, na adres email [email protected], zaś prace pisemne można złożyć w placówkach bibliotecznych gminy Konopnica (biblioteka w Kozubszczyźnie, filia w Motyczu, filia w Radawcu Dużym, filia w Zemborzycach Tereszyńskich).

Regulamin, klauzule RODO orz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.krainawokollublina.pl oraz w naszych bibliotekach. Zapraszamy serdecznie.

http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci/1191-konkurs-nasze-lokalne-dziedzictwo